Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w następujących obszarach działalności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie finansowo-księgowym naszej firmy
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie finansowo-księgowym klienta
  - nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez pracowników klienta - pełnienie funkcji głównego księgowego / dyrektora finansowego
  - przygotowanie deklaracji podatkowych
  - naliczanie płac
 • doradztwo w zakresie rachunkowości:
  - przygotowanie dokumentacji systemu rachunkowości firmy, w tym planu kont, niezbędnych instrukcji, polityk wewnętrznych, itp.
  - wsparcie we wdrożeniu nowego systemu finansowo-księgowego, np. pełnienie funkcji project managera ze strony klienta
 • przygotowanie analiz i biznesplanów, w tym dla:
  - pozyskania finansowania bankowego
  - pozyskania funduszy unijnych
 • doradztwo w zakresie wynajmu mieszkań przez osoby prywatne:
  - przygotowanie projektu umowy i pomoc w negocjacjach z najemcą
  - przygotowanie rozliczeń podatkowych wynajmującego w sposób zapewniający optymalizację obciążeń podatkowych